(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bưu chính Viễn thông Vũng Tàu do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bưu chính Viễn thông Vũng Tàu

Địa chỉ: Số 12G1 Ngô Đức Kế, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 0254 381 8888                        Fax: 0254 385 2115

Ngành nghề kinh doanh chính:

           Xây dựng công trình công nghiệp, xây dựng công trình điện đến 35KV; xây dựng công trình đường ống cấp thoát nước; xây dựng công trình thông tin liên lạc và bưu chính viễn thông…

Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng (tương đương: 500.000 cổ phần; mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần)

          Trong đó: Cổ phần do VNPT nắm giữ: 200.000 cổ phần chiếm 40% vốn điều lệ

Số lô cổ phần bán đấu giá: 01 lô, trong đó số lượng cổ phần của 1 lô: 200.000 cổ phần

Giá khởi điểm lô cổ phần: 6.396.290.201 đồng (Sáu tỷ ba trăm chín sáu triệu hai trăm chín mươi nghìn hai trăm lẻ một đồng)

Điều kiện tham dự đấu giá: Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bưu chính Viễn thông Vũng Tàu do VNPT ban hành

Tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS)

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư:

           + Thời gian: 08h00 đến 17h00 các ngày làm việc từ 30/11/2017 đến ngày 08/12/2017

           + Địa điểm: Tại trụ sở VNPT – Tòa nhà VNPT, Tầng 12, Ban Tài chính Kế toán, 57 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội

Thời gian công bố danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện: Ngày 18/12/2017

Đặt cọc đấu giá: 10% giá khởi điểm lô cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký đấu giá và đặt cọc: Từ 8h00 đến 16h30 các ngày từ 19/12/2017 đến 22/12/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Địa điểm công bố thông tin: VNPT, HNX, SHS

Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất 09h30 ngày 28/12/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:

          + Thời gian:     10h00 ngày 28/12/2017

          + Địa điểm:      Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Thanh toán tiền mua cổ phần: từ 29/12/2017 đến 07/01/2018 (hoặc từ 05/01/2018 đến 11/01/2018 trường hợp thực hiện chào bán cạnh tranh)

Hoàn trả tiền đặt cọc không trúng đấu giá: trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đấu giá