Đấu giá 95 thửa đất tại Yên Bái

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long và Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Yên Bái thông báo đấu giá quyền sử dụng 95 thửa đất ở đô thị tại tổ dân phố số 6, tổ dân phố số 12, phường Yên Ninh, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Khu đất đấu giá có tổng diện tích 10.750 m2. Hiện trạng là đất trống, không có công trình, vật kiến trúc, cây trồng trên đất.

Các lô đất đấu giá có diện tích 100 - 200 m2/lô. Giá khởi điểm đấu giá 15,7 - 20,4 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm các lô đất đấu giá 189,56 tỷ đồng. Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế, phí có liên quan.

Khách hàng trúng đấu giá phải chịu các chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày 5 - 21/10/2022. Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, mở kết quả công khai ngay tại cuộc đấu giá. Thời gian công bố giá đã trả vào ngày 24/10/2022.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư