(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Trung Nam và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 63 thửa đất tại Khu dân cư thị trấn Quảng Phú, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’Gar.

Các thửa đất có diện tích từ 166,1 - 273 m2/thửa; giá khởi điểm từ 714 - 1.262 triệu đồng/thửa. Riêng thửa đất A diện tích 1.296 m2 có giá khởi điểm 6,48 tỷ đồng; thửa đất E1 diện tích 430,6 m2 có giá khởi điểm 8,181 tỷ đồng.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ 7 giờ 30 phút ngày 25/2/2022 đến 17 giờ ngày 21/3/2022, tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Trung Nam và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cư M’Gar.

Thời gian xem tài sản đấu giá từ ngày 14/3 - 21/3/2022 tại nơi có tài sản hoặc khách hàng tự đi xem. Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 21/3 - 23/3/2022.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức trả giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; thời gian tổ chức đấu giá dự kiến vào ngày 24/3/2022 tại UBND thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'Gar.

Thông báo đấu giá nêu rõ, cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Công ty và tiền đặt trước vào tài khoản Công ty. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản và các quy định có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.