(BĐT) - Ngày 8/6, UBND tỉnh Bến Tre sẽ bán đấu giá 864 nghìn cổ phần sở hữu tại Công ty CP Công trình đô thị Bến Tre (tương đương 24% vốn điều lệ). Giá khởi điểm 14.630 đồng/CP. Nếu đợt đấu giá thành công, UBND tỉnh Bến Tre sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại Công trình đô thị Bến Tre xuống còn 36%.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Công ty CP Công trình Đô thị Bến Tre có vốn điều lệ hơn 36 tỷ đồng. Doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Công ty trong năm 2019 lần lượt đạt 74,4 tỷ đồng và 9,9 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm 2018. Tính đến thời điểm cuối năm 2019, tổng tài sản Công ty đạt 71,7 tỷ đồng; trong đó, nợ phải trả chiếm 27,78%.