(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 130 lô đất thuộc Khu dân cư Nam Điện An tại phường Điện An và phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

130 lô đất thuộc Khu dân cư Nam Điện An có tổng diện tích là 20.228,88 m2. Tổng giá khởi điểm là 287,131 tỷ đồng. Trong đó, các lô đất có diện tích từ 100 - 428,96 m2; đơn giá dao động từ 11,83 - 15,86 triệu đồng/m2.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai năm 2013 và đáp ứng đầy đủ các quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; đồng thời không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán tới ngày 18/7/2022. Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 18 - 20/7/2022. Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp 1 lần, theo phương thức trả giá lên có cộng bước giá. Thời gian nộp phiếu trả giá vào ngày 21/7/2022 tại Hội trường UBND phường Vĩnh Điện (số 22 Phạm Phú Thứ, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Thời gian công bố kết quả đấu giá dự kiến vào ngày 21 - 22/7/2022.