Đạt Phương: Lợi nhuận tăng mạnh trong quý III

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo Báo cáo tài chính quý III/2020, Công ty CP Đạt Phương (mã chứng khoán: DPG) ghi nhận doanh thu đạt 402 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ 2019; lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 9 tỷ đồng, so với cùng kỳ là lỗ 9 tỷ đồng.

Công ty cho biết, doanh thu phần lớn đến từ các hợp đồng xây dựng 234 tỷ đồng, doanh thu từ kinh doanh bất động sản 130 tỷ đồng và doanh thu bán điện thương phẩm 36 tỷ đồng. Trong khi đó, cùng kỳ năm ngoái DPG không có doanh thu từ kinh doanh bất động sản.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Công ty đạt 1.371 tỷ đồng doanh thu và 76 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 79% và 5,3 lần so với 9 tháng đầu năm 2019.

Năm 2020, Công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần và lãi sau thuế lần lượt đạt 2.382 tỷ đồng và 229 tỷ đồng. Như vậy, so với kế hoạch đề ra, doanh nghiệp đã thực hiện được 17% kế hoạch doanh thu và 32% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Mặc dù lợi nhuận tăng mạnh nhưng dòng tiền hoạt động kinh doanh chính trong 9 tháng đầu năm lại âm 8,7 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 83,6 tỷ đồng.

Chuyên đề