Đánh giá tác động của TPP lên hệ thống pháp luật về môi trường

(BĐT) - Hội thảo “Đánh giá tác động của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) lên hệ thống pháp luật môi trường của Việt Nam” sẽ được tổ chức ngày 14/9. Hội thảo tham vấn về các tác động của TPP lên hệ thống pháp luật môi trường của Việt Nam.

TPP được đánh giá là hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới, điều chỉnh không chỉ các vấn đề về thương mại và đầu tư, mà còn các vấn đề liên quan khác, trong đó có vấn đề về môi trường. Để chuẩn bị sẵn sàng cho việc thực thi các cam kết này, Bộ TN&MT đã tiến hành công tác rà soát, đánh giá tác động của các cam kết về môi trường trong TPP đối với hệ thống pháp luật về môi trường Việt Nam.      

Chuyên đề