#Luật Môi trường
Để thúc đẩy DN sản xuất vật liệu xanh, trước hết Nhà nước cần xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để thúc đẩy thị trường mua sắm xanh. Ảnh: Lê Tiên

Trở ngại trong phát triển vật liệu xây dựng xanh

(BĐT) - Sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường (vật liệu xanh) đang trở thành xu hướng tất yếu và là mục tiêu hướng tới của ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, tại Việt Nam, vật liệu xanh đưa vào các công trình xây dựng trên thực tế còn rất hạn chế bởi nhiều nguyên nhân khác nhau.
TPP đưa ra chế tài đối với những hành vi gây thiệt hại môi trường. Ảnh: Nguyên Tiêu

Nội luật hóa cam kết về môi trường trong TPP

(BĐT) - Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Võ Tuấn Nhân, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) là hiệp định thương mại đầu tiên đưa các cam kết về môi trường trở thành một chương với phạm vi khá rộng. 
Đánh giá tác động của TPP lên hệ thống pháp luật về môi trường

Đánh giá tác động của TPP lên hệ thống pháp luật về môi trường

(BĐT) - Hội thảo “Đánh giá tác động của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) lên hệ thống pháp luật môi trường của Việt Nam” sẽ được tổ chức ngày 14/9. Hội thảo tham vấn về các tác động của TPP lên hệ thống pháp luật môi trường của Việt Nam.