(BĐT) - Theo Bộ Tài chính, ước tính đến cuối năm 2016, dư nợ công tương đương khoảng 64,73% GDP, dư nợ Chính phủ khoảng 53,62% GDP. Nợ công được quản lý, kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo trong giới hạn cho phép.
Công tác huy động vốn sẽ được triển khai quyết liệt trong năm 2017. Ảnh: Nhã Chi

Công tác huy động vốn sẽ được triển khai quyết liệt trong năm 2017. Ảnh: Nhã Chi

Bộ Tài chính cho biết, năm qua, nợ trong nước đã tiếp tục được cơ cấu lại, tập trung phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP) kỳ hạn từ 5 năm trở lên (chiếm 91,1% tổng khối lượng phát hành năm 2016, vượt yêu cầu theo Nghị quyết của Quốc hội là tối thiểu 70%); kỳ hạn bình quân trái phiếu là 8,77 năm (cao hơn 1,82 năm so với năm 2015), nâng kỳ hạn bình quân của danh mục TPCP cuối năm 2016 lên 5,71 năm, dài gấp 3 lần so với năm 2011 và 2 lần so với năm 2013; lãi suất trái phiếu bình quân năm 2016 là 6,49%/năm, giảm 54,5% so với năm 2011 và giảm 17% so với năm 2013.

Năm 2016, việc hoán đổi TPCP có kỳ hạn còn lại dưới 5 năm để tái cơ cấu danh mục nợ cũng được thực hiện. Bộ Tài chính cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án chuyển đổi 364 nghìn tỷ đồng các khoản vay của ngân sách nhà nước từ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam dưới hình thức hợp đồng vay sang hình thức TPCP.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định, năm 2017 sẽ triển khai quyết liệt công tác huy động vốn; tập trung phát hành TPCP kỳ hạn dài. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn cho phép; không chuyển vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành vốn cấp phát ngân sách nhà nước. Đặc biệt, sẽ thực hiện đánh giá đầy đủ tác động lên nợ công và khả năng trả nợ trong trung hạn trước khi thực hiện các khoản vay mới; tiếp tục thực hiện cơ cấu lại danh mục nợ công theo hướng bền vững.