(BĐT) - Để chuẩn bị báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội (KTXH) tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2022.
Bộ Giao thông vận tải được đề nghị phân tích, đánh giá, dự báo tình hình vận tải đường biển, đường hàng không, chi phí các hoạt động vận tải... Ảnh: Lê Tiên

Bộ Giao thông vận tải được đề nghị phân tích, đánh giá, dự báo tình hình vận tải đường biển, đường hàng không, chi phí các hoạt động vận tải... Ảnh: Lê Tiên

Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, ngành, địa phương báo cáo tình hình phát triển các ngành, lĩnh vực và tình hình KTXH trong tháng 3 và quý I/2022, làm rõ kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, diễn biến mới phát sinh trong tháng 3 và đề xuất, kiến nghị giải pháp cần triển khai thực hiện trong các quý tiếp theo.

Bộ KH&ĐT cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương đánh giá tác động của tình hình căng thẳng, xung đột tại Ukraine tới tình hình phát triển KTXH của Việt Nam trong ngắn hạn và dài hạn, cả về cơ hội và thách thức, đề xuất biện pháp điều hành nhằm kịp thời ứng phó với các tình huống. Trong đó, Bộ KH&ĐT lưu ý một số vấn đề cần báo cáo thêm. Cụ thể, Bộ Tài chính phân tích, đánh giá, dự báo tác động đến tình hình thu chi ngân sách nhà nước, biến động giá cả, lạm phát trong thời gian tới và đề xuất giải pháp ứng phó. Bộ Xây dựng phân tích, dự báo biến động giá cả các mặt hàng vật liệu xây dựng, đánh giá ảnh hưởng tới tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KTXH trong năm 2022 và đề xuất giải pháp ứng phó. Bộ Giao thông vận tải phân tích, đánh giá, dự báo tình hình vận tải đường biển, đường hàng không, chi phí các hoạt động vận tải; tác động của giá vật liệu xây dựng và khả năng đáp ứng đối với việc triển khai các dự án cao tốc trọng điểm thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KTXH trong năm 2022…