#tình hình kinh tế
Vốn đầu tư công được xem là “vốn mồi” kích thích tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng việc giải ngân nguồn vốn này đang gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Lê Tiên

Giải phóng các động lực phát triển, vực dậy nền kinh tế

(BĐT) - Khó khăn và nhiều yếu tố bất lợi xuất hiện trong giai đoạn cuối năm 2022 kéo sang những tháng đầu năm 2023 đang tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh các yếu tố khách quan không thay đổi được, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, cần sớm giải phóng các nguồn lực trong nước để hỗ trợ nhiều hơn cho người dân và doanh nghiệp (DN) vượt thách thức, hoàn thành mục tiêu.
Nếu không có giải pháp đặc biệt, Việt Nam sẽ khó giải ngân hết nguồn vốn đầu tư công trong năm nay và khó cạnh tranh được với các nước trong thu hút FDI. Ảnh: Lê Tiên

Phá thế khó khăn, đạt chỉ tiêu cao nhất về kinh tế - xã hội

(BĐT) - Cho rằng năm nay Việt Nam phấn đấu đạt các mục tiêu cao nhất về kinh tế - xã hội trong một bối cảnh đặc biệt chưa từng có, nhiều đại biểu Quốc hội gợi ý cần có giải pháp đặc biệt, đột phá, để không chỉ vực dậy nền kinh tế mà còn nhanh chóng chớp được cơ hội hậu Covid-19.
Nhiều tín hiệu cho thấy tăng trưởng kinh tế của năm 2017 có thể đạt được 6,7%. Ảnh: Tường Lâm

Kinh tế tháng 8 chuyển biến rõ nét

(BĐT) - Kinh tế tháng 8 đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Lúc này, khả năng hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng của năm 2017 đã rõ ràng hơn, tất nhiên vẫn cần sự tiếp tục nỗ lực cao, không lơ là, chủ quan của tất cả các bộ, ngành, địa phương trong các tháng còn lại của năm.