Trong quý I, Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (HoSE: DCM) ước sản lượng sản xuất urê quy đổi 230.490 tấn và tiêu thụ 177.440 tấn, đạt khoảng 25% kế hoạch tiêu thụ cả năm. Công ty cũng cho biết tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ hàng tự doanh và các sản phẩm mới khác.
Lợi nhuận quý I của Đạm Cà Mau giảm sâu.

Lợi nhuận quý I của Đạm Cà Mau giảm sâu.

Về chỉ tiêu tài chính, Đạm Cà Mau ước đạt 1.306 tỷ đồng doanh thu tương đương với 22% kế hoạch năm và lợi nhuận trước thuế 64,7 tỷ đồng, đã vượt 18% kế hoạch năm. Qúy I/2019, công ty mẹ có doanh thu 1.491 tỷ và lợi nhuận trước thuế 201,5 tỷ đồng, như vậy lợi nhuận quý năm nay đã giảm 68% so với cùng kỳ.

Do nhu cầu trong nước giảm, công ty có kế hoạch tìm kiếm thị trường mới và thúc đẩy xuất khẩu. Đạm Cà Mau dự kiến xuất khẩu trên 30.000 tấn phân bón trong quý I, chủ yếu sang các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Bên cạnh tác động tiêu cực của dịch Covid-19, nhu cầu dự trữ gạo và khả năng tái xuất khẩu gạo vào nửa năm tới dự kiến sẽ kéo nhu cầu sử dụng phân bón gia tăng.

Theo NDH