(BĐT) - 63 thửa đất tại Khu dân cư thị trấn Quảng Phú, thị trấn Ea Pốk huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk đang tổ chức bán đấu giá với tổng giá khởi điểm 64,82 tỷ đồng.

Công ty Đấu giá hợp danh Trung Nam và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk vừa thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 63 thửa đất tại Khu dân cư thị trấn Quảng Phú, thị trấn Ea Pốk huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk.

Ngoài lô đất có diện tích là 1.296 m2/lô được bán đấu giá 6.480 triệu đồng và lô đất 430,6 m2/lô có giá khởi điểm là 8.181 triệu đồng; các lô đất còn lại có diện tích từ 169,5 - 273 m2/lô, giá khởi điểm từ 748 - 1.263 triệu đồng/lô.

Tài sản được bán đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Thời gian nộp hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 22/12 - 10/1/2022 tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Trung Nam và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cư M’Gar, tỉnh Đăk Lăk.

Thời gian tham gia đấu giá vào ngày 13/1/2022 tại UBND thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk.

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại công ty và tiền đặt trước vào tài khoản Công ty. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản và các quy định có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.