Dabaco cho biết năm 2016 được dự báo là năm có nhiều thách thức đối với ngành chăn nuôi khi Việt Nam đã chủ động hội nhập sâu rộng với các nước trong khu vực và trên thế giới thông qua việc tham gia các hiệp định thương mại như TPP, FTA…
Dabaco ước đạt 253 tỷ đồng LNST, vượt 16% kế hoạch năm

Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) công bố các chỉ tiêu kết quả kinh doanh ước tính năm 2015.

Theo đó, Doanh thu toàn tập đoàn đạt 8.688 tỷ đồng, tăng 726 tỷ đồng, vượt 9% kế hoạch cả năm. LNST hợp nhất ước đạt 252,6 tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch năm – tăng 22,7% so với kết quả thực hiện năm 2014.

Kết quả khả quan đạt được năm 2015 của Dabaco một phần nhờ vào thị trường thực phẩm ổn định ở mức cao trong thời gian dài, người chăn nuôi mở rộng quy mô chăn nuôi và có lợi nhuận, tạo điều kiện cho các đơn vị sản xuất thức ăn, con giống và chăn nuôi tập trung nâng cao sản lượng tiêu thụ sản phẩm.

Dabaco cho biết năm 2016 được dự báo là năm có nhiều thách thức đối với ngành chăn nuôi khi Việt Nam đã chủ động hội nhập sâu rộng với các nước trong khu vực và trên thế giới thông qua việc tham gia các hiệp định thương mại như TPP, FTA…Đây cũng đồng thời là nhận định chung của nhiều chuyên gia kinh tế khi Việt Nam mở rộng hơn các cánh cửa hội nhập.

Dabaco là một trong ít doanh nghiệp Việt thực hiện chuỗi giá trị "từ nông trại đến bàn ăn" - một "cuộc đua" vốn chỉ dành cho các ông lớn.

Theo Trí thức trẻ