(BĐT) - Theo số liệu vừa được Bộ Tài chính công bố, từ năm 2018 đến hết tháng 4/2022, các đơn vị kinh doanh thương mại điện tử đã khai, nộp thuế với tổng số tiền là hơn 5.111 tỷ đồng; riêng 4 tháng đầu năm 2022 thu được 437 tỷ đồng.

Hiện nay, tại Việt Nam có 139 đơn vị chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử (TMĐT), gồm 41 sàn TMĐT bán hàng, 98 sàn TMĐT cung cấp dịch vụ. Số lượng khách hàng trung bình truy cập các sàn khoảng 3,5 triệu lượt khách/ngày. Cơ quan thuế thực hiện quản lý thu thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuyên biên giới theo quy định hiện hành với số thu trung bình trên 1.100 tỷ đồng/năm.

Về quản lý thu thuế đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam có thu nhập từ cung cấp dịch vụ số xuyên biên giới, hoạt động kinh doanh TMĐT, tính từ năm 2018 đến ngày 23/5/2022, cơ quan thuế đã thu được từ xử lý vi phạm, chống thất thu là khoảng 735 tỷ đồng.

Thời gian qua, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức, hiệp hội có liên quan để trao đổi kết nối thông tin. Theo đó, các bộ, ngành đã thống nhất nguyên tắc phối hợp trong công tác quản lý TMĐT như chia sẻ cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin và phối hợp sửa đổi chính sách pháp luật để tăng cường công tác quản lý TMĐT nói chung và quản lý thuế nói riêng.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế tiếp tục nghiên cứu xây dựng giải pháp kỹ thuật, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin để kết nối, lưu trữ thông tin từ các sàn giao dịch TMĐT và thông tin từ các cơ quan nhà nước có liên quan để phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý thuế đối với TMĐT.