(BĐT) - Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng vừa thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá 2 khu vực đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tài sản đưa ra đấu giá là 2 mỏ đất đồi làm vật liệu san lấp thuộc xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang. Tổng giá khởi điểm (tính theo tiền cấp quyền khai thác khoáng sản) của 2 khu vực mỏ là 3,6 tỷ đồng.

Về tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng yêu cầu tổ chức đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các quy định khác do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố quy định (có cơ sở vật chất đảm bảo việc đấu giá quyền khai thác khoảng sản; có năng lực, kinh nghiệm và uy tín tổ chức đấu giá…).

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 26/8 - 6/9/2021.