(BĐT) - UBND TP. Đà Nẵng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng công suất trạm bơm phòng mặn An Trạch từ 210.000 m3/ngày đêm lên 420.000 m3/ngày đêm của Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án có tổng vốn đầu tư là 360,461 tỷ đồng. Địa điểm thực hiện Dự án là xã Hòa Tiến và xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang. Về tiến độ, Dự án dự kiến thực hiện từ quý IV/2020 đến quý III/2021.

Mục tiêu đầu tư là nhằm nâng công suất khai thác nguồn nước thô không nhiễm mặn lấy tại vị trí đập An Trạch (Trạm bơm phòng mặn An Trạch hiện hữu) trên sông Yên từ 210.000 m3/ngày lên 420.000 m3/ngày, cung cấp nguồn nước thô cho hồ sơ lắng tại Nhà máy Nước Cầu Đỏ khi độ mặn tại cửa thu Nhà máy Nước Cầu Đỏ vượt ngưỡng cho phép không thể khai thác, đáp ứng nguồn nước thô không nhiễm mặn cho dây chuyền công nghệ sản xuất nước của các nhà máy, phục vụ nhu cầu sử dụng nước cho TP. Nẵng.