(BĐT) - UBND TP. Đà Nẵng vừa có văn bản đề nghị Bộ KH&ĐT quan tâm sớm thống nhất bổ sung Dự án Xây dựng Hành lang kinh tế Đông Tây 2 (Quốc lộ 14D) vào Danh mục vay vốn ODA giai đoạn 2017 - 2020 để báo cáo Thủ tướng xem xét, thông qua. 
Đà Nẵng đề nghị vay vốn ODA triển khai Quốc lộ 14D

Theo UBND TP. Đà Nẵng, đây là dự án giao thông quan trọng trong phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng của Thành phố. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc sử dụng vốn vay ADB và Bộ GTVT đã có Công văn đề nghị Bộ KH&ĐT xem xét, chấp thuận đề xuất Dự án.