(BĐT) - Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (mã chứng khoán: D2D) thông qua kế hoạch chi cổ tức đợt 2/2021 với tỷ lệ 35%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách là 24/5 và ngày thanh toán dự kiến 2/6.

Với 30,26 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty dự kiến sẽ trả tổng cộng 105,9 tỷ đồng trong lần tạm ứng cổ tức này.

Về hoạt động kinh doanh, quý I/2022, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 21,67 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 6,13 tỷ đồng, lần lượt giảm 75,3% và 87% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, Công ty dự kiến tổng doanh thu giảm 17,2% về 427,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 50,1% về còn 121,18 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm nay, Công ty chỉ hoàn thành 5,1% kế hoạch lợi nhuận.