Cuộc sống khó khăn của ngư dân sau 4 tháng 'sự cố Formosa'

Hàng trăm tàu thuyền nằm bờ, cuộc sống của ngư dân ở Hà Tĩnh gặp nhiều khó khăn sau 4 tháng kể từ khi Formosa "đầu độc" biển miền Trung.
Cuộc sống khó khăn của ngư dân sau 4 tháng 'sự cố Formosa'

Chuyên đề