Coteccons đổi tên công ty

Công ty CP Xây dựng Cotec vừa có thông báo đổi tên thành Công ty CP Xây dựng Coteccons.

Doanh thu của Coteccons trong 3 năm gần đây tăng trưởng liên tục, từ 4.477 tỷ đồng (năm 2012) lên 6.190 tỷ đồng (năm 2013) và 7.634 tỷ đồng (năm 2014). Lợi nhuận qua các năm này đạt lần lượt là 219 tỷ đồng, 280 tỷ đồng và 357 tỷ đồng.

Chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2004 với vốn điều lệ ban đầu là 15,2 tỷ đồng, nhờ minh bạch trong các đợt phát hành cổ phiếu, Coteccons đã thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược.         

Chuyên đề

Kết nối đầu tư