Công ty vận hành tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên sắp có tiền trả nợ lương

(BĐT) - Dự kiến trong quý 3 năm nay, công ty vận hành Metro số 1 được cấp 268 tỷ đồng vốn điều lệ để chuẩn bị nhân sự khai thác tuyến tàu điện đầu tiên.
Đoàn tàu thuộc Metro số 1 chạy thử đoạn trên cao. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Đoàn tàu thuộc Metro số 1 chạy thử đoạn trên cao. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM (HURC1) - đơn vị vận hành Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên).

Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái kết luận, việc bảo đảm nguồn lực để duy trì hoạt động, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật và công nghệ đáp ứng tiến độ vận hành khai thác thương mại tuyến đường sắt đô thị số 1 của Công ty HURC1 là cần thiết, cấp bách.

Do đó, Phó Thủ tướng giao UBND TP.HCM rà soát, quyết định phê duyệt mức vốn điều lệ của Công ty HURC1 cho giai đoạn chuẩn bị trước khi khai thác thương mại phù hợp với tiến độ thực tế của dự án Metro số 1 và quy định về mức vốn điều lệ tối thiểu khi thành lập công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Bộ Tài chính theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan về nội dung báo cáo, đề xuất.

Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến việc bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp và thành lập doanh nghiệp. Từ đó, đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực tiễn, thuận lợi, thống nhất trong thực hiện.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, việc bảo đảm nguồn lực để duy trì hoạt động, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật và công nghệ đáp ứng tiến độ vận hành khai thác thương mại tuyến đường sắt đô thị số 1 là cần thiết, cấp bách.

Trước đó, UBND TP.HCM đã xin Thủ tướng được bổ sung vốn cho Công ty HURC1. Trước mắt, trong quý III/2023, UBND TP.HCM cấp vốn điều lệ cho Công ty HURC1 là 268 tỷ đồng (bao gồm 14 tỷ đồng vốn điều lệ ban đầu).

Tuy nhiên, theo các quy định hiện hành thì việc bổ sung vốn điều lệ chỉ áp dụng với doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động hiệu quả. Trong khi đó, HURC1 chỉ mới hoạt động, chưa có doanh thu mà chỉ phát sinh chi phí nên chưa thể đánh giá hiệu quả, xếp loại doanh nghiệp.

Công ty HURC1 là công ty 100% vốn nhà nước, trực thuộc UBND TP.HCM hoạt động từ năm 2019 để chuẩn bị tiếp nhận, quản lý, vận hành và bảo dưỡng Metro số 1. Khi thành lập năm 2015, công ty được cấp vốn điều lệ 14 tỷ đồng.

Đến tháng 8/2021, HURC1 đã sử dụng hết kinh phí tạm ứng từ nguồn vốn điều lệ ban đầu. Từ đó đến nay, người lao động công ty vẫn chưa được thanh toán lương và đóng các khoản bảo hiểm xã hội. Tổng các khoản nợ tính đến nay khoảng 6,7 tỷ đồng.

Số nhân sự cần tuyển dụng để đáp ứng yêu cầu vận hành, bảo trì tuyến Metro số 1 vào cuối năm 2023 là 706 người. Tuy nhiên, từ khi thành lập năm 2015 đến nay, công ty mới có 36 nhân sự và đến nay, có 21 người đã nghỉ việc.

Chuyên đề