(BĐT) - Công ty TNHH Thống Nhất vừa trúng Gói thầu số 07 Thi công xây dựng công trình (Lý trình Km41+700 – Km62+220) thuộc Công trình Đường giao thông liên kết các vùng phát triển kinh tế - xã hội phía Đông tỉnh Hà Giang giáp ranh tỉnh Cao Bằng (đường tỉnh: Ngọc Đường - Tùng Bá - Tráng Kìm).
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Giang, giá trúng thầu của Công ty TNHH Thống Nhất là hơn 195,642 tỷ đồng, giảm 0,19% so với giá gói thầu (196,031 tỷ đồng). Loại hợp đồng là theo đơn giá điều chỉnh với thời gian thực hiện là 36 tháng. Gói thầu sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ, vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương.

Tham gia gói thầu này, ngoài Công ty TNHH Thống Nhất, còn có 2 nhà thầu khác nhưng bị loại. Trong đó, Công ty TNHH 307 Hà Giang có giá dự thầu cao hơn giá gói thầu; Công ty TNHH Miền Tây không đạt số điểm kỹ thuật tối thiểu.

Cả ba nhà thầu tham dự đều là doanh nghiệp ở Hà Giang.