Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo thông báo đấu giá hàng hóa

0:00 / 0:00
0:00
Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo (“Công ty Núi Pháo”) thông báo về việc đấu giá hàng hóa với những thông tin như sau:

1. Tên hàng hóa: Tinh quặng Đồng sản xuất tại Công ty Núi Pháo.

2. Chất lượng: Tinh quặng Đồng có chất lượng như sau:

- Hàm lượng Đồng (Cu): Từ 20% trở lên.

- Hàm lượng Lưu huỳnh (S): Từ 30% trở lên.

- Hàm lượng Sắt (Fe): Từ 30% trở lên.

3. Số lượng, khối lượng hàng hóa: 94.136 tấn tinh quặng Đồng quy khô (DMT), tương đương với 112.963 tấn sản phẩm theo quy cách hàng xuất khẩu (gồm khối lượng tinh quặng Đồng quy khô + 10% độ ẩm +10% phụ gia phối trộn để đảm bảo chất lượng hàng hóa trong quá trình vận chuyển).

4. Giá khởi điểm:

4.1. Giá khởi điểm được tính bằng công thức sau:

Giá khởi điểm = 94.136 tấn tinh quặng Đồng quy khô (DMT) × (nhân) đơn giá khởi điểm 1 tấn tinh quặng Đồng quy khô (DMT).

Đơn giá khởi điểm 1 tấn tinh quặng Đồng quy khô (DMT)= [Hàm lượng Đồng (% Cu) được hai bên thống nhất × (nhân) giá Đồng LME thanh toán tiền mặt × (nhân) hệ số tính giá Đồng khởi điểm × (nhân) tỷ giá USD/ VND.

Trong đó:

- Giá Đồng LME thanh toán tiền mặt được hiểu là trung bình giá Đồng được tham chiếu trên sàn giao dịch kim loại London thanh toán tiền mặt (tính bằng USD/ tấn) trong vòng năm ngày làm việc trước ngày phát hành hóa đơn chiếu lệ.

- Tỷ giá VND/ USD là tỷ giá bán ra USD của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ngày giao hàng cuối cùng của lô hàng đó được Vietcombank công bố trên trang mạng của Vietcombank.

- Hệ số tính giá Đồng khởi điểm như được quy định tại mục 4.2 dưới đây.

Lưu ý: Giá tinh quặng Đồng nêu trên là giá FCA (giao hàng trên phương tiện bên mua) tại Công ty Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam theo INCOTERMS, và là đơn giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng đã bao gồm toàn bộ các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có) theo quy định của pháp luật Việt Nam. Bên mua có trách nhiệm thanh toán tiền thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

4.2. Hệ số tính giá đồng khởi điểm: Hệ số tính giá đồng khởi điểm là 61.5% (sáu mươi mốt phẩy năm phần trăm).

5. Hình thức, phương thức đấu giá:

Các bên tham gia đấu giá sẽ đấu giá bằng hình thức trực tiếp theo phương thức trả giá lên ở mức bằng hoặc lớn hơn hệ số tính giá đồng khởi điểm được qui định tại mục 4.2 với mỗi bước giá cách nhau ít nhất là 0.5% (không phẩy năm phần trăm).

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian: 09 giờ 30 phút, ngày 12/8/2022.

- Địa điểm: Trụ sở Công ty Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo. Đ/c: Xóm Suối Cát, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

7. Điều kiện tham gia đấu giá:

Các doanh nghiệp, tổ chức tham gia đấu giá cần đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện như sau:

- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh còn hiệu lực, có chức năng xuất nhập khẩu, kinh doanh, chế biến, sản xuất các sản phẩm phù hợp với hàng hóa như thông tin tại mục 1.

- Có giấy chứng nhận đầu tư/ quyết định chủ trương đầu tư, các giấy phép/ chấp thuận về môi trường, xây dựng v.v… cần thiết cho dự án chế biến với công suất phù hợp để chế biến khối lượng hàng hóa tại mục 1 theo quy định hiện hành của pháp luật.

- Có hồ sơ chứng minh năng lực tài chính và có nguồn tài chính lành mạnh, bao gồm cả các thoả thuận được tài trợ tài chính từ ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính khác (nếu có) để mua được toàn bộ khối lượng hàng hóa theo mục 1 ở mức giá khởi điểm.

Bên tham gia đấu giá nộp một (01) bộ hồ sơ chứng minh đủ điều kiện tham gia đấu giá khi đến đăng ký tham gia đấu giá.

8. Các điều khoản thương mại:

8.1. Các điều kiện thanh toán:

- Bên bán sẽ gửi hóa đơn chiếu lệ cho bên mua qua thư điện tử 02 (hai) ngày trước khi hàng sẵn sàng để giao.

- Bên mua phải thanh toán đầy đủ cho bên bán 100% tổng giá trị ghi trên hóa đơn chiếu lệ mà không trừ phí chuyển tiền điện tử trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hóa đơn. Bên bán sẽ thỏa thuận lịch trình giao hàng hóa trong vòng năm (05) ngày kể từ ngày nhận được thanh toán.

- Bên bán sẽ phát hành hóa đơn chính thức sau khi quá trình xác định trọng lượng, lấy mẫu và phân tích được hoàn tất.

- Hóa đơn giá trị gia tăng sẽ được bên bán phát hành theo quy định của pháp luật về thuế và hóa đơn.

8.2. Phương thức giao nhận hàng hóa:

- Điều kiện giao hàng sẽ là FCA (giao hàng trên phương tiện vận chuyển của bên bên mua) theo INCOTERMS 2010, tại Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo. Đ/c: huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam (“Điểm giao hàng”)

- Rủi ro và quyền sở hữu đối với hàng hóa sẽ được chuyển sang bên mua khi hàng hóa được chất lên phương tiện vận chuyển của bên mua tại điểm giao hàng.

- Thời gian lấy hàng: Bên mua cam kết nhận mỗi tháng ít nhất 15.000 tấn và nhận hết toàn bộ khối lượng hàng hóa tại mục 1 trong vòng sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc buổi đấu giá.

9. Liên hệ tham gia đấu giá, xem xét hàng hóa:

Mọi cá nhân, tổ chức đủ các điều kiện theo luật định và qui định tại Điều 7 đến trực tiếp trụ sở Công ty Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo (Đ/c: Xóm Suối Cát, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) để đăng ký tham gia đấu giá, và xem xét hàng hóa từ ngày nhận được thông báo đến hết 17h00, ngày 10/8/2022.

Thông tin người liên hệ: Bà Đặng Thị Thu Phương - Chức danh: Quản lý Triển khai bán hàng - Điện thoại: 024.37182490 (máy lẻ: 8031); Email: phuong.dang@mht.masangroup.com.

Công ty Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo xin trân trọng thông báo.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư