(BĐT) - Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đối với Công ty TNHH Thẩm định giá Ngoại thương do công ty này không hoạt động thẩm định giá kể từ ngày 1/1/2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Hiện có khoảng 300 doanh nghiệp thẩm định giá đang hoạt động với khoảng 1.400 thẩm định viên về giá đang hành nghề. Với những doanh nghiệp thẩm định giá hoặc các thẩm định viên về giá, trong quá trình cung cấp dịch vụ chưa tuân thủ quy định của pháp luật, sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, bị đình chỉ, hoặc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.