(BĐT) - Công ty CP Nước Thủ Dầu Một vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2021. Theo đó, Công ty dự kiến doanh thu ở mức 453 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế tăng 50% lên mức 273,8 tỷ đồng. Công ty cho biết sẽ phấn đấu chia cổ tức bằng tỷ lệ năm trước là 12% hoặc cao hơn.

Trong năm 2021, Công ty dự kiến thực hiện đầu tư tuyến ống nước thô tự chảy thuộc Nhà máy Nước Bàu Bàng với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 62,5 tỷ đồng. Đối với Nhà máy Nước Dĩ An, Cục Giám định - Bộ Xây dựng đã đồng ý nghiệm thu đưa vào sử dụng từ tháng 10/2020. Công ty đang thực hiện các thủ tục để sở hữu công trình này.

Năm 2020, doanh thu thuần của Công ty đạt gần 386 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2019. Lãi ròng giảm 15%, còn 173 tỷ đồng. Tổng tài sản của Công ty tính đến ngày 31/12/2020 ghi nhận gần 2.380 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Đáng chú ý, khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng mạnh 42%, lên hơn 1.227 tỷ đồng.