(BĐT) - Công ty Điện lực Cà Mau vừa có văn bản về việc chấm dứt hợp đồng thi công xây dựng Gói thầu số 15 Nhà làm việc Công ty Điện lực Cà Mau với nhà thầu Công ty CP Tập đoàn Hưng Vượng (nhà thầu Hưng Vượng).
Công ty Điện lực Cà Mau đã chỉ định nhà thầu khác tiếp tục thực hiện Gói thầu số 15. Ảnh: Việt Dũng

Công ty Điện lực Cà Mau đã chỉ định nhà thầu khác tiếp tục thực hiện Gói thầu số 15. Ảnh: Việt Dũng

Cụ thể, ngày 24/11/2015, Công ty Điện lực Cà Mau và Nhà thầu Hưng Vượng đã ký Hợp đồng số CM2715196 về việc thi công xây dựng công trình nhà làm việc Công ty Điện lực Cà Mau. Do nhà thầu Hưng Vượng nhiều lần vi phạm cam kết về thời gian thực hiện hợp đồng, nên ngày 25/2/2019, Công ty Điện lực Cà Mau đã ra Quyết định số 258/QĐ-PCCM về việc chấm dứt hợp đồng thi công xây dựng gói thầu nói trên.

Căn cứ theo hợp đồng đã ký trước đó, thời gian thực hiện gói thầu này là 420 ngày tính từ ngày 1/12/2015. Nhà thầu cam kết hoàn thành 100% khối lượng công việc vào ngày 1/2/2017. Nhưng đến thời điểm cam kết, Nhà thầu chỉ thực hiện được 24,85% khối lượng hợp đồng. Sau đó, dù đã được gia hạn lần 1 thêm 300 ngày tính từ ngày 1/2/2017 đến 30/11/2017 và Nhà thầu cũng cam kết hoàn thành 100% khối lượng, nhưng cuối cùng chỉ thực hiện lũy kế được 49,35% khối lượng hợp đồng.

Tiếp tục được gia hạn thời gian lần 2 thêm 69 ngày, tính từ ngày 30/11/2017 đến 7/2/2018, và nhà thầu thêm một lần nữa cam kết sẽ hoàn thành 100% khối lượng, nhưng rồi chỉ thực hiện lũy kế được 58,89% khối lượng hợp đồng. Công ty Điện lực Cà Mau lại gia hạn thời gian lần 3 thêm 113 ngày, tính từ ngày 7/2/2018 đến 31/5/2018, Nhà thầu cam kết hoàn thành 100% khối lượng, và cũng như những lần trước, Nhà thầu chỉ thực hiện lũy kế được 63,78% khối lượng hợp đồng.

Những tưởng sau 3 lần gia hạn Nhà thầu sẽ thi công đúng tiến độ, nên chủ đầu tư gia hạn thêm lần thứ 4 với thời gian 122 ngày, tính từ ngày 31/5/2018 đến 30/9/2018. Lần này, Nhà thầu Hưng Vượng cam kết nếu đến thời điểm 30/9/2018 mà công trình vẫn chưa nghiệm thu thì chủ đầu tư được toàn quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà đơn vị thi công không khiếu nại và yêu cầu gì thêm, nhưng kết cục vẫn không khá hơn. Nhà thầu Hưng Vượng lũy kế chỉ thực hiện được 67,74% khối lượng hợp đồng.

Và lần thứ 5, chủ đầu tư tiếp tục gia hạn thêm thời gian 61 ngày, tính từ ngày 30/9/2018 đến 30/11/2018, cũng với lời cam kết như trên, nhưng Nhà thầu chỉ “nhích” thêm chưa được 1% khối lượng công việc, lũy kế thực hiện được 68,24% khối lượng hợp đồng.

Theo ông Huỳnh Hữu Quang, Giám đốc Công ty Điện lực Cà Mau, sau nhiều lần gia hạn, đến ngày 24/12/2018, nhà thầu này chỉ thực hiện được 68,24% khối lượng hợp đồng đã ký kết. Qua nhiều lần làm việc với nhà thầu thi công và các bên liên quan, Công ty Điện lực Cà Mau nhận thấy Nhà thầu thi công không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, hiệu quả của Gói thầu.

Vì vậy, Giám đốc Công ty Điện lực Cà Mau quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng đối với Công ty CP Tập đoàn Hưng Vượng, đồng thời tịch thu đảm bảo thực hiện hợp đồng với giá trị 6.205.200.000 đồng.

“Việc xử lý tình huống trong trường hợp này được quy định tại Khoản 11 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Hình thức lựa chọn nhà thầu thay thế cho nhà thầu vi phạm là chỉ định thầu theo quy định. Theo đó, nhà thầu được chỉ định là Công ty TNHH Đan Nguyễn, có địa chỉ tại số 81 đường D1, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM”, ông Huỳnh Hữu Quang cho biết.