(BĐT) - Trong bối cảnh năm 2020 với nhiều khó khăn, thách thức, Công ty Điện lực Bắc Kạn vẫn kiên trì thực hiện nhiều giải pháp để triển khai thi công các dự án đầu tư xây dựng đảm bảo đúng kế hoạch, đầu tư hiệu quả, đúng mục tiêu.
Công ty đã tổ chức lựa chọn nhà thầu 19 gói thầu được thực hiện chào hàng cạnh tranh qua mạng

Công ty đã tổ chức lựa chọn nhà thầu 19 gói thầu được thực hiện chào hàng cạnh tranh qua mạng

Trong công tác đấu thầu, Công ty đặt mục tiêu tăng cường đấu thầu, chào hàng cạnh tranh qua mạng và đấu thầu rộng rãi, hạn chế tối đa việc chỉ định thầu.

Theo tổng hợp của Công ty Điện lực Bắc Kạn, từ đầu năm 2020 đến nay, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã triển khai 27 dự án đầu tư xây dựng (ĐTXD) và 45 hạng mục sửa chữa lớn (SCL). Trong đó có 20 dự án đầu tư xây dựng khởi công mới thực hiện cải tạo chống quá tải lưới điện, quy mô đầu tư gồm 18,25km đường dây 35kV; 51,33km đường dây 0,4kV và 51 trạm biến áp phân phối 35/0,4kV với tổng công suất 6.995kVA. Các dự án được triển khai trên địa bàn tất cả các huyện, thành phố của tỉnh Bắc Kạn với mục tiêu cải tạo, chống quá tải, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo cấp điện ổn định cho khách hàng trước mùa nắng nóng 2020.

Trong công tác thực hiện đầu tư, khi lập phương án chuẩn bị đầu tư đến giai đoạn lập thiết kế kỹ thuật thi công, Công ty đã khảo sát thực tế, đánh giá hiện trạng đưa ra giải pháp thiết kế, phân tích hiệu quả kinh tế đề xuất phương án đầu tư tối ưu, trình Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao danh mục đầu tư cũng như khi Công ty thẩm định phê duyệt. Qua đó, đảm bảo các dự án được đầu tư luôn hiệu quả, đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Năm 2020, bối cảnh những tháng đầu năm xuất hiện nhiều diễn biến thời tiết bất thường, xảy ra giông lốc, mưa đá làm ảnh hưởng đến việc vận chuyển và tiến độ thi công các dự án. Đặc biệt với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện chấp hành nghiêm túc Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức thực hiện đầy đủ các giải pháp phòng, chống dịch tại công trình xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Y tế và ban chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương.

Công ty đã phối hợp với nhà thầu làm việc với chính quyền địa phương tạo sự đồng thuận triển khai các công việc không cắt điện trên tất cả các dự án đang triển khai, dùng lực lượng thi công tại chỗ của nhà thầu đã có ở các xã, thôn bản để thi công, hoàn thành đóng điện các dự án CQT đưa vào sử dụng.

Với việc thực hiện nhiều giải pháp, các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 5/2020, kịp thời chống quá tải lưới điện, cấp điện ổn định cho khách hàng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương (trên địa bàn các xã Mỹ Thanh; Tân Tiến; Nguyên Phúc; Lục Bình - huyện Bạch Thông; xã Cao Tân, Giáo Hiệu, Công Bằng; Nghiên Loan, Bộc Bố, Bằng Thành - huyện Pác Nặm; xã Quảng Khê, Đồng Phúc, Chu Hương, Mỹ Phương, TT Chợ Rã - huyện Ba Bể; xã Thanh Mai, Thanh Vận, Mai Lạp - huyện Chợ Mới;...). Trong thời điểm nắng nóng vừa qua các khu vực trên không xảy ra các Trạm biến áp bị quá tải cục bộ.

Đối với các hạng mục sửa chữa lớn, Công ty tập trung triển khai sửa chữa, hoàn thiện các hạng mục đường dây và trạm biến áp, được thực hiện lập, duyệt đúng quy định, nhằm đảm bảo kịp thời sửa chữa, nâng cao độ tin cậy an toàn lưới điện, cấp điện. Các hạng mục sửa chưa lớn đã được Công ty và các nhà thầu gấp rút triển khai, thực hiện thi công kịp thời hoàn thành đóng điện bàn giao đưa vào sử dụng đúng kế hoạch.

Trong công tác đấu thầu, Công ty đã nghiêm túc thực hiện việc tiết kiệm trong đấu thầu, nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư theo đúng lộ trình, chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tổng công ty Điện lực miền Bắc, trong đó tăng cường đấu thầu, chào hàng cạnh tranh qua mạng và đấu thầu rộng rãi, hạn chế tối đa việc chỉ định thầu.

Tính đến hết tháng 7/2020, Công ty đã tổ chức lựa chọn nhà thầu 19 gói thầu (100% được thực hiện chào hàng cạnh tranh qua mạng), đấu thầu rộng rãi qua mạng đạt tỷ lệ 81,82%, với tổng giá trị gói thầu là 49,14 tỷ đồng; tổng giá trị trúng thầu đạt 45,01 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt 8,41%. Ngoài ra, Công ty cũng tổ chức lựa chọn nhà thầu 16 gói thầu thuộc các hạng mục sửa chữa lớn, tổng giá trị gói thầu là 24,27 tỷ đồng; tổng giá trị trúng thầu là 22,93 tỷ đồng (đạt tỷ lệ tiết kiệm 5,51%).

Trong các tháng còn lại của năm 2020, bên cạnh việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Công ty sẽ tập trung triển khai các dự án, công trình, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, bàn giao và đưa vào sử dụng đúng kế hoạch, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư.