Công ty CP Nước Thủ Dầu Một muốn phát hành 10 triệu cổ phiếu mới ra công chúng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Nước Thủ Dầu Một dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 25/10/2022 để thông qua việc điều chỉnh phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Công ty dự kiến chào bán 10 triệu cổ phiếu thông qua phương thức đấu giá tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian từ quý IV/2022 đến quý I/2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Giá khởi điểm không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty tại ngày 30/6/2022 là 19.125 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu chào bán thành công cho nhà đầu tư thông qua đấu giá công khai không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tổng số tiền huy động tối thiểu từ đợt chào bán này dự kiến là 283 tỷ đồng. Công ty dự kiến sử dụng đầu tư mua cổ phần của Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ và đầu tư tuyến ống chuyển tải nước thô D1600 từ công trình thu Tân Ba về Nhà máy Nước Dĩ An.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư