(BĐT) - Công ty Cổ phần Vận tải Nhật Việt (NHAT VIET TRANSPORTATION CORPORATION) tổ chức bán thanh lý tàu Aquamarine Gas như sau:
Công ty Cổ phần Vận tải Nhật Việt thanh lý tàu AQUAMARINE GAS.

Tài sản thanh lý: Tàu Aquamarine Gas.

Object to be sold: MT Aquamarine Gas

Trọng tải toàn phần/Deadweight (summer): 1.670 DWT.    

Trọng lượng tàu không / Lightweight (LDT): 959,2 T.         

Cờ: VIỆT NAM (Flag: VIETNAM).

Năm đóng: 1985 (Year built: 1985).

Nơi đóng/ Built: Nhật Bản/ Japan.

Hình thức bán: Chào giá cạnh tranh.     

Mode of sales: Competitive bidding.

Tổ chức khảo sát tàu (nếu có nhu cầu): Từ ngày 13 tháng 5 năm 2020 đến ngày 18 tháng 5 năm 2020.

Inspection schedule (if any) : From 13th May 2020 to 18th May 2020.

Hạn chót nhận thư chào giá: 16h00 ngày 19 tháng 5 năm 2020 (chào giá bằng phong bì kín). Deadline of offering: 16:00, 19th May 2020 (offer must be in sealed envelope).

Liên hệ đăng ký chào giá:

Contact to: Công ty Cổ phần Vận tải Nhật Việt (Nhat Viet Transporation Corporation).

Số 151 Nguyễn Văn Thủ, phường ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

No.151 Nguyen Van Thu St, DaKao Ward, District 1, Ho Chi Minh city, Viet Nam.

Liên hệ/Contact: Mr. Võ Đình Anh Bảo - HP: (+84) 937123346; Email: bao.vda@nv-trans.com.vn

Link website Công ty: http://nv-trans.com.vn

Tải tệp đính kèm tại đây