(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) tỉnh Bình Dương vừa tổ chức buổi làm việc với Công ty TNHH Xây dựng và Cầu đường Đại Việt (Nhà thầu Đại Việt) để xác định nguyên nhân thi công chậm trễ do lỗi khách quan, chủ quan tại các gói thầu công trình đường ĐT.744 mà Báo Đấu thầu đã đề cập trước đây.
Công trình Nâng cấp, mở rộng ĐT744, tỉnh Bình Dương: Xem xét điều chỉnh đơn giá

Theo biên bản làm việc mới nhất giữa hai bên, Ban QLDA ĐTXD tỉnh Bình Dương đã thống nhất điều chỉnh giá nhân công, ca máy cho nhà thầu, căn cứ theo chính sách tiền lương của Nhà nước, các văn bản điều chỉnh giá nhân công, ca máy của tỉnh Bình Dương. Khối lượng thực hiện bù giá là khối lượng chậm thi công do nguyên nhân khách quan, không do lỗi của nhà thầu.

Trong khi đó, Nhà thầu Đại Việt vẫn giữ nguyên quan điểm, sau khi hết thời gian thực hiện hợp đồng, Chủ đầu tư phải thực hiện điều chỉnh dự toán cho tất cả khối lượng còn lại để làm cơ sở điều chỉnh giá hợp đồng. Đồng thời, Nhà thầu Đại Việt đề nghị Chủ đầu tư phải bồi thường chi phí ca máy, nhân công trong thời gian chờ mặt bằng, bồi thường lãi suất ngân hàng do việc chậm thanh toán (nếu có). Do vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau trong việc thống nhất nguyên nhân, khối lượng trễ hạn do khách quan, chủ quan của các gói thầu đường ĐT.744, hai bên đã thống nhất trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Năm 2009, nhà thầu Đại Việt đã trúng thầu một loạt gói xây lắp phần đường và hệ thống thoát nước thuộc Công trình Nâng cấp, mở rộng ĐT744, tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, việc bàn giao mặt bằng thi công của Chủ đầu tư không đồng bộ, nhỏ lẻ và kéo dài theo kiểu da beo, cho đến nay vẫn chưa bàn giao đủ mặt bằng cho Nhà thầu Đại Việt thi công. Nhà thầu Đại Việt cho rằng đã chịu rất nhiều thiệt hại về kinh doanh, sản xuất với rất nhiều văn bản qua lại giữa hai bên nhưng vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Hai bên đã phải tiến hành 7 lần gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng và kéo dài thời gian vừa thi công vừa chờ việc tới gần 6 năm. Theo Nhà thầu Đại Việt, dù chưa có hướng xử lý dứt điểm, nhưng việc ghi nhận điều chỉnh giá nhân công, ca máy cho nhà thầu của Chủ đầu tư đã có chuyển biến và đợi ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền.