(BĐT) - Kiểm toán độc lập giá trị tài sản các dự án liên quan lĩnh vực bất động sản do Công ty TNHH MTV Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC) đầu tư có chênh lệch so với giá trị QISC và đơn vị tư vấn đưa ra nên tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu kiểm toán lại. Đây là nguyên nhân chính khiến tiến độ cổ phần hóa QISC bị chậm so với kế hoạch.
Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư trục đường Mỹ Trà - Mỹ Khê (TP. Quảng Ngãi) do QISC làm chủ đầu tư ngổn ngang sau 8 năm đầu tư

Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư trục đường Mỹ Trà - Mỹ Khê (TP. Quảng Ngãi) do QISC làm chủ đầu tư ngổn ngang sau 8 năm đầu tư

Phát sinh chênh lệch giá trị tài sản sau kiểm toán

Ngày 11/3/2022, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ký Công văn số 1071-KTTH yêu cầu Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát các khó khăn trong việc cổ phần hoá (CPH) QISC, kịp thời tham mưu UBND Tỉnh xem xét đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn. Thời gian hoàn thành trước ngày 19/3/2022.

Công văn này còn bao gồm nội dung huỷ bỏ Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 2/10/2020 của UBND Tỉnh về công bố giá trị doanh nghiệp (DN) để CPH đối với QISC và xác định lại giá trị doanh nghiệp do vượt quá 12 tháng không thể thực hiện việc đấu giá lần đầu ra công chúng (IPO)…

QISC là DN duy nhất của Quảng Ngãi mà Chính phủ giao địa phương tiến hành CPH. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 107 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ công ích; đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng công nghiệp, đô thị; kinh doanh bất động sản, tư vấn quản lý đầu tư xây dựng, xây lắp công trình dân dụng, chuyên dụng… Tháng 8/2017, tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành kế hoạch thực hiện CPH DN này. Theo kế hoạch, việc CPH sẽ hoàn thành vào năm 2019. Tháng 5/2018, tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện CPH QISC. Đồng thời, Ban chỉ đạo CPH QISC đã trình UBND Tỉnh xem xét, quyết định chỉ định thầu đơn vị tư vấn xác định giá trị DN để CPH QISC vào tháng 6/2018. Ngày 15/8/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục DN thực hiện CPH đến hết năm 2020. QISC nằm trong danh mục này và phải hoàn thành CPH trong năm 2020.

Ngoài quyết định thanh tra Dự án Khu dân cư Nam Sông Vệ, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng quyết định chấm dứt hiệu lực pháp lý của quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư trục đường Mỹ Trà - Mỹ Khê (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng. Lý do là QISC đã chấm dứt hoạt động đầu tư Dự án. Dự án được phê duyệt vào năm 2015 với kế hoạch đưa vào khai thác trong quý IV/2018, nhưng hiện nay hạ tầng kĩ thuật vẫn ngổn ngang do không giải phóng được mặt bằng.

Ông Võ Phiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, việc CPH QISC đã phát sinh vướng mắc trong quá trình chuyển giao các dự án khai thác quỹ đất trước đây UBND tỉnh Quảng Ngãi giao cho QISC làm chủ đầu tư (Khu dân cư Nam Sông Vệ, Khu dân cư Mỹ Trà - Mỹ Khê) về Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện.

Sau khi tiếp nhận, Sở TN&MT đã thuê đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán giá trị đầu tư dở dang của các dự án khai thác quỹ đất. Kết quả, giá trị đầu tư dở dang do đơn vị kiểm toán độc lập xác định có chênh lệch lớn so với giá trị do QISC và đơn vị tư vấn xác định.

Bên cạnh đó, khi thực hiện CPH, việc xử lý tài sản là kết cấu hạ tầng dùng chung tại các khu công nghiệp trước đây UBND Tỉnh giao cho QISC quản lý, vận hành gặp nhiều khó khăn. Đây là vấn đề mới phát sinh tại địa phương và chưa được quy định, hướng dẫn cụ thể đối với nội dung này. Vì vậy, việc CPH QISC vẫn đang được tiếp tục xin… gia hạn.

Thanh tra toàn diện Dự án Khu dân cư Nam Sông Vệ

Để tránh thất thoát tài sản nhà nước, tháng 6/2021, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Kiểm toán Nhà nước hỗ trợ kiểm toán kết quả xác định giá trị DN của tổ chức tư vấn. Tuy nhiên, Kiểm toán Nhà nước cho biết: “Không kiểm toán kết quả tư vấn định giá và xử lý các vấn đề tài chính để CPH QISC vì UBND Tỉnh đã phê duyệt giá trị DN tại Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 2/12/2020”.

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 25 Nghị định 126/2017/NĐ-CP về chuyển DN nhà nước thành công ty cổ phần, cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, quyết định điều chỉnh lại giá trị DN đã công bố trong trường hợp phát hiện những sai lệch trong quá trình xác định giá trị DN của tổ chức tư vấn hoặc DN CPH.

Ông Võ Phiên cho rằng, việc CPH QISC bị chậm do kết quả kiểm toán chưa thống nhất, Quảng Ngãi cần phải đánh giá lại nên đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét chuyển việc CPH đơn vị này sang giai đoạn 2021 - 2025. Tại Công văn số 6343/BKHĐT-PTDN ngày 21/9/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết dự kiến tổng hợp, chuyển việc thực hiện CPH QISC vào Kế hoạch sắp xếp lại DN giai đoạn 2021 - 2025 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Trong khi đó, tỉnh Quảng Ngãi tiến hành kiểm tra, rà soát thủ tục đầu tư tại Dự án Khu dân cư Nam Sông Vệ (vốn đầu tư 185 tỷ đồng) do QISC làm chủ đầu tư. Ông Đặng Văn Minh cho biết, đang tồn tại nhiều vướng mắc tại dự án này. Tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo lập đoàn thanh tra, thanh tra toàn diện Dự án. Sau khi có kết quả thanh tra, Tỉnh sẽ đưa ra hướng tháo gỡ cụ thể.