(BĐT) - Sáng ngày 29/10/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chủ trì Hội nghị triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn 2050.
Việc chuyển đổi mô hình kinh tế sang tăng trưởng xanh, kinh tế xanh là lựa chọn tất yếu trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. Ảnh: Lê Tiên

Việc chuyển đổi mô hình kinh tế sang tăng trưởng xanh, kinh tế xanh là lựa chọn tất yếu trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. Ảnh: Lê Tiên

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của đại diện các bộ, ngành, địa phương, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á, doanh nghiệp, giới học thuật và chuyên gia nghiên cứu.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh với các mục tiêu tham vọng nhằm đưa Việt Nam đi tắt đón đầu, bắt kịp, tiến cùng, vượt lên, hướng tới khát vọng thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội. Đây là minh chứng rõ nét nhất về việc Việt Nam quyết tâm lựa chọn cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo định hướng tăng trưởng xanh trong tương lai, hướng tới các mốc quan trọng vào năm 2030, năm 2045 và những năm tiếp theo, tạo ra cơ hội lớn để Việt Nam có thể tiên phong trong khu vực về tăng trưởng xanh, phục hồi xanh, bắt kịp xu thế phát triển của thế giới.

Bộ trưởng cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia bị tác động nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và các yếu tố tác động từ bên ngoài. Việt Nam cũng đang tiếp tục đà đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, đề cao chất lượng và hiệu quả, đồng thời nỗ lực hết sức mình để phục hồi hậu Covid-19. Việc chuyển đổi mô hình kinh tế sang tăng trưởng xanh, kinh tế xanh là một lựa chọn tất yếu trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.