Nội dung hồ sơ mời thầu trong GPA

Nội dung hồ sơ mời thầu trong GPA

21/10/2015 - 08:53
Theo quy định của Hiệp định Mua sắm chính phủ (GPA) năm 2012 của Tổ chức Thương mại thế giới, cơ quan mua sắm phải có trách nhiệm phát hành hồ sơ mời thầu cho các nhà thầu quan tâm, trong đó có đầy đủ thông tin cần thiết để nhà thầu
GPA ưu tiên cho thành viên là  nền kinh tế đang phát triển (Kỳ 1)

GPA ưu tiên cho thành viên là nền kinh tế đang phát triển (Kỳ 1)

07/10/2015 - 09:06
Trong bối cảnh một hiệp định đa phương, trình độ phát triển giữa các nước thành viên là rất khác nhau. Do đó, Hiệp định Mua sắm chính phủ (GPA) của Tổ chức Thương mại thế giới cũng quy định những cơ chế, điều kiện ưu đãi hơn cho nước thành viên là quốc gia đang phát triển và kém phát triển.
Thời gian chuẩn bị hồ sơ trong GPA của WTO (Kỳ 2)

Thời gian chuẩn bị hồ sơ trong GPA của WTO (Kỳ 2)

05/10/2015 - 09:32
Trong thực tế, ở các nước thành viên Hiệp định Mua sắm chính phủ (GPA) của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), thời gian tối thiểu để nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu có thể ngắn hơn 40 ngày như quy định chung nhờ việc ứng dụng đấu thầu
Thời gian chuẩn bị hồ sơ  trong GAP của WTO (Kỳ 1)

Thời gian chuẩn bị hồ sơ trong GAP của WTO (Kỳ 1)

30/09/2015 - 10:20
Pháp luật đấu thầu của Việt Nam quy định đối với đấu thầu trong nước, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 20 ngày kể từ ngày phát hành hồ sơ mời thầu. Trong khi đó, Hiệp định Mua sắm chính phủ (GPA) của Tổ chức Thương mại thế giới

Cải cách pháp luật về mua sắm công trong khuôn khổ Liên minh châu Âu: Khái quát hệ thống pháp luật của Liên minh châu Âu về mua sắm công (Kỳ 1)

15/09/2015 - 05:04
Mỗi năm, hơn 250.000 cơ quan công quyền của Liên minh châu Âu (EU) dành khoảng 18% GDP vào các hợp đồng mua sắm công trình, hàng hóa và dịch vụ. Để tạo ra một sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp trong khu vực khi tham gia vào những hoạt động mua sắm công
Thông báo mời thầu theo quy định trong GPA của WTO (Kỳ 5)

Thông báo mời thầu theo quy định trong GPA của WTO (Kỳ 5)

26/08/2015 - 10:18
Thông báo mời thầu (TBMT) theo quy định của các hiệp định quốc tế về mua sắm chính phủ (MSCP) thường rất chi tiết, không thể đăng tải trên báo giấy, mà thường chỉ có thể đăng tải thông qua các phương tiện điện tử.