Quý I/2016, CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDS) đạt doanh thu 40,2 tỷ đồng, tăng 56% so với quý I/2015. 
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Trong đó, hoạt động dịch vụ chứng khoán đóng góp 15,4 tỷ đồng (hơn 38%), tự doanh 11,4 tỷ đồng (hơn 28%), môi giới 8,6 tỷ đồng (21,45%). Kết quả, VDS đạt lãi trước thuế 12,48 tỷ đồng, tăng 239,5% và lãi sau thuế gần 11 tỷ đồng, tăng hơn 193% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngày 26/4 tới, VDS sẽ tổ chức ĐHCĐ để thông qua nhiều nội dung, trong đó có nội dung tăng vốn điều lệ lên hơn 1.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2016 - 2017 thông qua phương án phát hành 35 triệu cổ phiếu, với giá chào bán dự kiến bằng mệnh giá 10.000 đồng/CP, tỷ lệ thực hiện là 2:1.

Năm 2016, VDS lên kế hoạch doanh thu 232 tỷ đồng, tăng 83%; lợi nhuận sau thuế hơn 65,8 tỷ đồng, gấp 3 lần năm 2015; tỷ lệ cổ tức dự kiến 8% trên vốn điều lệ 700 tỷ đồng.

Theo ĐTCK