(BĐT) - Ngày 16/6 tới, Công ty CP Chứng khoán MB sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 24/6/2020.

Như vậy, Công ty sẽ phải chi 164,32 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. 

Trước đó, vào giữa tháng 2/2020, Công ty cũng đã chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10:1, đồng thời dự kiến phát hành 35 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:0,2866, giá phát hành 10.000 đồng/CP.

Mới đây, tại ĐHCĐ thường niên 2020 vừa tổ chức ngày 3/6, Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với chỉ tiêu doanh thu tối thiểu 720 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tối thiểu 200 tỷ đồng.