Doanh thu hoạt động quý 3 của Chứng khoán TP HCM (HSC, HoSE: HCM) đạt 388,8 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ. Trong đó, mảng môi giới giảm mạnh 26% xuống còn 117 tỷ đồng. Hoạt động tư vấn tài chính kỳ này chỉ đem về cho HSC 11,2 tỷ đồng, giảm 79% so với quý 3/2018.

Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng mạnh 42% lên 129,2 tỷ đồng. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu cũng tăng 14% lên 129 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động trong kỳ giảm 7,7% xuống mức 201,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí quản lý lại tăng 31% lên 46,7 tỷ đồng. Kết quả, HSC báo lãi sau thuế quý 3 chỉ 112,6 tỷ đồng giảm 14,3% so với cùng kỳ.

Chứng khoán HSC lãi 9 tháng giảm 49% ảnh 1

Lũy kế 9 tháng, HSC đạt 1.151,6 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 305 tỷ đồng, giảm 49,4% và hoàn thành chỉ 44,8% kế hoạch cả năm.

Tại thời điểm 30/9, HSC có 6.628 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 26% so với số đầu năm. Trong đó, công ty đẩy mạnh hoạt động cho vay ký quỹ với 4.669,7 tỷ đồng, tăng 48,5%, trong khi khoản ứng trước tiền bán chứng khoán chỉ đạt vỏn vẹn 15 tỷ đồng, giảm 87%

Theo Trí thức trẻ