(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị trực tuyến Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững. Hội nghị dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 8/2020.
Hội nghị trực tuyến dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 8/2020. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Hội nghị trực tuyến dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 8/2020. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Thành phần tham dự Hội nghị là các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ; lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, đại diện lãnh đạo các cơ quan Quốc hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; lãnh đạo 63 địa phương…

Theo đó, Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ chuẩn bị phòng họp trực tuyến điểm cầu tại Trụ sở Chính phủ; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kịch bản điều hành Hội nghị...

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, 6 tháng đầu năm 2020, do tác động của đại dịch Covid-19 nên việc triển khai thực hiện Nghị quyết có phần chững lại. Các giải pháp về cải cách quy định, đơn giản hóa quy trình, thủ tục có xu hướng chậm lại và ít được quan tâm, chú ý.