Chuẩn bị bán đấu giá 72 lô đất tại Phú Yên

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Hòa (Phú Yên) thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện bán đấu giá đối với 72 lô đất có tổng diện tích 8.596,49 m2, với tổng giá khởi điểm 55,13 tỷ đồng.

Trong đó, bao gồm: 29 lô đất tại Dự án Khép kín khu dân cư trên quán Thợ Thiết trước Quốc lộ 25, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa với tổng giá khởi điểm 18,322 tỷ đồng; 25 lô đất thuộc Dự án Khép kín khu dân cư Chu Me - Hạnh Lâm, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tổng giá khởi điểm 26,813 tỷ đồng; 17 lô đất tại Dự án Khép kín khu dân cư Đông - Nam Trần Quốc Tuấn, xã Hòa Định Đông, huyện Phú Hòa, tổng giá khởi điểm 9,5 tỷ đồng; 1 lô đất tại Dự án Mở rộng khép kín khu dân cư Phú Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa với giá khởi điểm là 412,452 triệu đồng.

Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn bán đấu giá 72 lô đất nêu trên phải đáp ứng tiêu chí: Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá tài sản; Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp; Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố; Các tiêu chí phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản quyết định.

Thời gian nhận hồ sơ năng lực của tổ chức đấu giá tài sản từ ngày ngày 5/8/2021 đến hết ngày 11/8/2021. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ là Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Hòa.

Chuyên đề