(BĐT) - Theo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Tổng công ty đã ban hành mức phí dịch vụ sử dụng cho cả tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn Km0+000 - Km131+500). Trong thời gian chờ sự đồng ý của cấp có thẩm quyền, VEC chưa thu phí sử dụng dịch vụ đối với đoạn tuyến Tam Kỳ - Quảng Ngãi.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Phương tiện đi từ Nút giao Túy Loan - Nút giao Phong Thử - Nút giao Hà Lam -  Nút giao Tam Kỳ - Nút giao Bắc Quảng Ngãi - Trạm thu phí Quảng Ngãi và ngược lại vẫn phải thanh toán phí dịch vụ đường bộ của đoạn từ Túy Loan đến Tam Kỳ, dài 65 km, như đã thanh toán từ trước đến nay.

Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được khởi công ngày 19/5/2013, có tổng chiều dài 139 km. Đoạn tuyến cao tốc từ Túy Loan đến Tam Kỳ dài 65 km (Km0+000 - Km65+000) đã được đưa vào khai thác, thu phí từ 0h ngày 3/8/2017. Đoạn tuyến cao tốc từ Tam Kỳ đến Quảng Ngãi dài 66,5 km (Km65+000 - Km131+500) vừa được thông xe, đưa vào khai thác từ ngày 2/9/2018.