Chủ tịch HĐQT Dịch vụ ô tô Hàng Xanh (HAX) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bà Vũ Thị Hạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ ô tô Hàng Xanh (mã chứng khoán: HAX) vừa đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu HAX.

Cụ thể, giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/7 - 7/8/2020 thông qua khớp lệnh liên tục hoặc thỏa thuận. Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của bà Vũ Thị Hạnh sẽ tăng từ 14,84% lên 17,56% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.

Năm 2020, HAX đặt kế hoạch tổng lợi nhuận trước thuế công ty mẹ là 66,6 tỷ đồng, giảm 8,1% so với thực hiện năm 2019; tỷ lệ cổ tức là 15%.

Trong quý I/2020, Công ty đạt 920,1 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, giảm 15,2% so với cùng kỳ 2019; lợi nhuận sau thuế đạt 3,2 tỷ đồng, giảm 30,4% so với quý I/2019.

Chuyên đề