Các bộ chỉ số đang có như PCI, PAPI… và bộ chỉ số của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố sẽ bổ trợ cho nhau để chỉ ra thực trạng của môi trường kinh doanh

Thêm kênh “bắt bệnh” môi trường kinh doanh

(BĐT) - Chỉ số phát triển doanh nghiệp (DN) chính là bức tranh thu nhỏ phản chiếu môi trường kinh doanh tại mỗi địa phương. Vậy làm thế nào cải thiện môi trường kinh doanh thông qua việc thay đổi từ thước đo chỉ số phát triển DN? 
Trên phạm vi cả nước hiện có gần 600.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Ảnh: Lê Tiên

Công cụ hỗ trợ quyết định chính sách phát triển doanh nghiệp

(BĐT) - Thông tin từ Tổng cục Thống kế cho biết, theo kế hoạch, từ năm 2018, Tổng cục Thống kê chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp (DN) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức họp báo công bố Bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển DN của các địa phương vào dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.
Một thước đo, nhiều mục đích

Một thước đo, nhiều mục đích

(BĐT) - Ngày 26/9/2018, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp (DN). Theo đó, bộ chỉ tiêu đánh giá này sẽ chính thức được công bố từ năm 2018, nhằm đánh giá thực trạng và mức độ phát triển DN của cả nước và từng địa phương.
Thông tin từ họp báo Chính phủ tháng 9/2018 cho biết, hiện có 6.191 điều kiện kinh doanh, mới chính thức cắt giảm được 1.133 điều kiện, đạt trên 30% so với yêu cầu

Môi trường kinh doanh phải nuôi lớn được doanh nghiệp

(BĐT) - Hơn hai năm qua, rất nhiều chính sách, nhiều giải pháp đã được Chính phủ quyết liệt chỉ đạo thực hiện để thúc đẩy khu vực doanh nghiệp (DN) tư nhân trong nước phát triển, đem lại nhiều kết quả tích cực trong phát triển DN. 

Chuyên đề