(BĐT) - Công ty Điện lực Thái Bình, thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc vừa tổ chức khởi công công trình “Cải tạo chống quá tải lưới điện nông thôn tỉnh Thái Bình”.

Dự án Cải tạo, chống quá tải lưới điện nông thôn tỉnh Thái Bình có tổng mức đầu tư 109 tỷ đồng với những hạng mục cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới 77 trạm biến áp với dung lượng 18.475 kVA; xây dựng mới 27 km đường dây 35 kV, 18 km đường dây 10 kV; 45 km đường dây 400 V và Dự án Thí điểm triển khai mô hình lắp đặt máy biến áp một pha tại các xã nông thôn tỉnh Thái Bình nhằm nâng cao khả năng cung cấp điện an toàn, ổn định, đảm bảo chất lượng điện phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn.

Ông Nguyễn Hồng Diên - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu các sở, ngành của tỉnh, UBND huyện, thành phố, các xã có dự án phối hợp chặt chẽ với PC Thái Bình - đơn vị quản lý của chủ đầu tư thực hiện các thủ tục giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để các công trình thuộc Dự án sớm hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.