(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang (bên mời thầu) vừa cho biết, Liên danh Công ty TNHH MTV Trần Trân - Công ty TNHH Xây dựng và Khảo sát công trình Thanh Tuấn - Công ty CP Hassyu Việt Nam - Công ty CP Cơ khí và Xây lắp 276 là nhà thầu trúng Gói thầu số 1A Xây dựng cống kênh Nhánh.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu nêu trên thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình kiểm soát mặn ven biển Tây trên địa bàn Rạch Giá, Châu Thành và Kiên Lương, hạng mục: xây dựng cống kênh Nhánh, cống rạch Tà Niên. Giá trúng thầu là 207,74 tỷ đồng, giá gói thầu 208,194 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,2% thông qua đấu thầu rộng rãi. Thời gian thực hiện hợp đồng là 18 tháng (rút ngắn 1 tháng so với yêu cầu của hồ sơ mời thầu), hợp đồng theo đơn giá cố định.

Bên mời thầu cho biết, Gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 và ngân sách địa phương, được đấu thầu rộng rãi theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, trong đó 2 nhà thầu không đáp ứng năng lực và kinh nghiệm nên bị loại ở bước đánh giá về kỹ thuật, gồm: Liên danh 40 - LHC, Công ty CP Đầu tư và xây dựng Tiền Giang. Liên danh trúng thầu là nhà thầu duy nhất được mở hồ sơ đề xuất về tài chính.

Theo tìm hiểu, trong 4 thành viên của Liên danh trúng thầu thì Công ty TNHH MTV Trần Trân, Công ty TNHH Xây dựng và Khảo sát công trình Thanh Tuấn, Công ty CP Cơ khí và Xây lắp 276 có địa chỉ tại TP.HCM, thường xuyên liên danh với nhau để trúng những gói thầu lớn.

Đơn cử, tháng 11/2018, Liên danh Công ty TNHH MTV Trần Trân - Công ty TNHH Xây dựng và Khảo sát công trình Thanh Tuấn đã trúng Gói thầu Xây dựng cống âu thuyền Ninh Quới/XL02, (giá trúng thầu 140,6 tỷ đồng). Tháng 10/2018, Liên danh Công ty TNHH MTV Trần Trân - Công ty CP Cơ khí và Xây lắp 276 trúng Gói thầu Xây dựng, lắp đặt thiết bị cống Song Mã/XL03 (giá trúng thầu 47,5 tỷ đồng). Tháng 9/2018, Liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng Đại An - Công ty CP Xây lắp thủy lợi Hưng Yên - Công ty TNHH MTV Trần Trân - Công ty CP Cơ khí và Xây lắp 276 trúng Gói thầu Xây dựng, lắp đặt thiết bị cống Trà Sư, cống Tha La, tỉnh An Giang (giá trúng thầu 177,3 tỷ đồng)…