(BĐT) - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công tác tư vấn lập, thẩm tra nhiệm vụ và dự toán các gói thầu tư vấn triển khai sau thiết kế cơ sở Dự án Phát triển các đại học quốc gia Việt Nam - Tiểu dự án Đại học Quốc gia Hà Nội.
Ảnh chỉ mang tính minh họa

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Theo đó, quý I/2022 sẽ chỉ định thầu rút gọn đối với 2 gói thầu tư vấn, gồm Gói thầu Tư vấn lập nhiệm vụ và dự toán các gói thầu: Tư vấn khảo sát xây dựng, Tư vấn giám sát khảo sát, Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, Tư vấn thẩm tra TKBVTC và dự toán, Tư vấn đấu thầu; và Gói thầu Tư vấn thẩm tra nhiệm vụ và dự toán các gói thầu: Tư vấn khảo sát xây dựng, Tư vấn giám sát khảo sát, Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, Tư vấn thẩm tra TKBVTC và dự toán, Tư vấn đấu thầu.

2 gói thầu còn lại sẽ được chỉ định thầu rút gọn trong quý II/2022, gồm Gói thầu Tư vấn lập nhiệm vụ và dự toán các gói thầu: Tư vấn giám sát độc lập về môi trường, Tư vấn giám sát độc lập xã hội, Tư vấn giám sát đánh giá dự án độc lập; và Gói thầu Tư vấn thẩm tra nhiệm vụ và dự toán các gói thầu: Tư vấn giám sát độc lập về môi trường, Tư vấn giám sát độc lập xã hội, Tư vấn giám sát đánh giá dự án độc lập.

Các gói thầu này đều sử dụng vốn đối ứng trong nước.

Dự án Phát triển các đại học quốc gia Việt Nam - Tiểu dự án Đại học Quốc gia Hà Nội có tổng mức đầu tư hơn 2.894 tỷ đồng.

Đây là 1 trong 12 dự án thành phần thuộc Dự án Phát triển các đại học quốc gia Việt Nam, được triển khai tại Hòa Lạc, TP. Hà Nội, đã nhiều lần thay đổi chủ đầu tư (từ Đại học Quốc gia Hà Nội sang cho Bộ Xây dựng, và nay là Đại học Quốc gia Hà Nội). Dự án được Chính phủ thông qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thi từ năm 2003.

Theo Kiểm toán Nhà nước, một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc chậm tiến độ triển khai là do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ bồi thường tái định cư.

Liên quan đến dự án này, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, giữa tháng 2/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thành lập Tổ công tác liên ngành để đẩy nhanh việc triển khai thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng (ĐTXD) Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm Tổ trưởng với các thành viên là đại diện các bộ, ngành, địa phương liên quan. Trách nhiệm và nhiệm vụ của Tổ công tác là hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong triển khai thực hiện Dự án thuộc phạm vi thẩm quyền; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ phương án giải quyết khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền của Tổ công tác chuyên ngành; đôn đốc triển khai các nhiệm vụ được Thủ tướng giao.