Lập Tổ công tác liên ngành đẩy nhanh Dự án ĐTXD Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa thành lập Tổ công tác liên ngành để đẩy nhanh việc triển khai thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng (ĐTXD) Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng là Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành.

Các thành viên của Tổ công tác gồm có: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc (Tổ phó thường trực), Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân (Tổ phó) và đại diện lãnh đạo các Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo UBND TP. Hà Nội.

Trách nhiệm và nhiệm vụ của Tổ công tác là hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án thuộc phạm vi thẩm quyền; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ phương án giải quyết khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền của Tổ công tác chuyên ngành; đôn đốc triển khai các nhiệm vụ được Thủ tướng giao.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư