Chọn nhà thầu đợt 5 Di dời Nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh Hòa trên 555 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 5 các hạng mục thuộc Dự án Di dời Nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh Hòa vào Cụm Công nghiệp Trảng É1. Dự án có tổng mức đầu tư trên 555 tỷ đồng.
Tổng công ty Khánh Việt là doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa, hoạt động theo mô hình tổ hợp công ty mẹ - công ty con.
Tổng công ty Khánh Việt là doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa, hoạt động theo mô hình tổ hợp công ty mẹ - công ty con.

Kế hoạch nêu trên gồm 8 gói thầu, thực hiện các hạng mục: bể nước ngầm + trạm bơm; đài nước; nhà vệ sinh công cộng (2 nhà); nhà bảo vệ (2 nhà); trạm biến áp - nhà trạm điện; hàng rào, cổng; nhà lò hơi; hệ thống điện tổng thể; giao thông nội bộ; hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) tổng thể; hệ thống cấp thoát nước tổng thể thuộc Dự án. Tổng giá trị 8 gói thầu này là gần 80 tỷ đồng.

Cụ thể, có 2 gói thầu xây lắp với tổng trị giá trên 75 tỷ đồng. Trong đó, Gói thầu A7 Hệ thống hạ tầng ngoài nhà: hệ thống điện tổng thể, giao thông nội bộ, hệ thống PCCC tổng thể, hệ thống cấp thoát nước tổng thể có giá là 51.577.994.129 đồng; áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng. Phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu là vào quý 4/2020. Gói thầu này áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá cố định. Thời gian thực hiện hợp đồng là 270 ngày.

Gói thầu A6 Xây dựng các hạng mục: nhà lò hơi, bể nước ngầm, nhà trạm bơm, nhà bảo vệ, nhà vệ sinh công cộng, đài nước, hàng rào, cổng, nhà trạm điện, với giá gói thầu là 23.739.085.239 đồng. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu là quý 3/2020. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, không qua mạng, theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Hợp đồng sẽ thực hiện trong 150 ngày, áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá cố định.

Trong 4 gói thầu tư vấn, có 1 gói áp dụng đấu thầu rộng rãi qua mạng, đó là Gói thầu B12 Giám sát thi công gói thầu A6, A7. Gói thầu B12 có giá là 1.126.093.709 đồng, sẽ lựa chọn nhà thầu trong quý 3/2020. 3 gói thầu tư vấn còn lại (các gói B13, B14, B15) đều áp dụng chỉ định thầu. Cụ thể, Gói thầu B13 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu (HSMT) và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) Gói thầu A6, A7; Gói thầu B14 Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT Gói thầu B12, 2 gói thầu này đều lựa chọn nhà thầu trong quý 3/2020. Riêng Gói thầu B15 Kiểm toán gói thầu A6, A7 sẽ lựa chọn nhà thầu trong quý 1/2021.

Có 2 gói thầu phi tư vấn đều được áp dụng chỉ định thầu rút gọn, gồm: Gói thầu C5 Bảo hiểm Gói thầu A6, lựa chọn nhà thầu trong quý 3/2020; Gói thầu C6 Bảo hiểm Gói thầu A7 sẽ lựa chọn nhà thầu trong quý 4/2020.

2 gói thầu xây lắp nêu trên sử dụng vốn của Khatoco và vốn vay. Các gói thầu tư vấn và phi tư vấn đều sử dụng vốn của Khatoco. Khatoco là doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa, hoạt động theo mô hình tổ hợp công ty mẹ - công ty con.

Chuyên đề