(BĐT) - Ngày 24/2/2021, Báo Đấu thầu có bài viết: “Chọn nhà đầu tư Dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân (Bình Định): Xuất hiện tiêu chí lạ” phản ánh về việc Hồ sơ mời đăng ký thực hiện Dự án đưa ra yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm có tiêu chí chưa thực sự phù hợp. Sau bài viết này, ngày 27/2/2021, Hồ sơ mời đăng ký thực hiện Dự án đã được đính chính, sửa đổi.
Dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân (Ảnh nguồn binhdinhinvest.gov.vn)

Dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân (Ảnh nguồn binhdinhinvest.gov.vn)

Ngày 18/2/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định công bố danh mục dự án có sử dụng đất mời gọi nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân. Dự án sẽ đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên phần đất khoảng 42.029,15 m2, gồm 187 căn nhà ở liền kề và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác. Tổng mức đầu tư khoảng 248,241 tỷ đồng, trong đó sơ bộ chi phí thực hiện Dự án là 207,782 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 40,458 tỷ đồng.

Sau khi nghiên cứu Hồ sơ mời đăng ký thực hiện Dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân, Báo Đấu thầu đã có bài viết: “Chọn nhà đầu tư Dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân (Bình Định): Xuất hiện tiêu chí lạ” phản ánh về việc Hồ sơ mời đăng ký thực hiện Dự án đưa ra yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm có tiêu chí chưa thực sự phù hợp.

Cụ thể, Hồ sơ yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm đưa ra tiêu chí khác mà nhà đầu tư phải đáp ứng là nhà đầu tư đăng ký thực hiện Dự án phải “thuộc top 10 doanh nghiệp tín nhiệm nhất Việt Nam của hệ thống ngành kinh tế trong 3 năm gần nhất”.

Theo tìm hiểu của Báo Đấu thầu, “top 10 doanh nghiệp tín nhiệm nhất Việt Nam của hệ thống ngành kinh tế” là bằng chứng nhận do Trung tâm Khoa học thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp thuộc Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cấp. Ngày 24/3/2020, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã có Quyết định số 233/QĐ-LHHVN về việc giải thể Trung tâm Khoa học thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp.

Sau bài viết của Báo Đấu thầu, ngày 27/2/2021, Hồ sơ mời đăng ký thực hiện Dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân đã được thay đổi. Theo đó, Sở KH&ĐT tỉnh Bình Định đã có Thông báo đính chính Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất Dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân gửi tới các nhà đầu tư quan tâm.

Sở KH&ĐT thông báo thay thế nội dung tại Chương II Phụ lục 1 Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. Cụ thể, Hồ sơ mời đăng ký thực hiện Dự án đã bỏ tiêu chí “top 10 doanh nghiệp tín nhiệm nhất Việt Nam của hệ thống ngành kinh tế”.

Sau khi đính chính Thông báo mời quan tâm Dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân, Dự án vẫn giữ nguyên thời hạn để nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng kí thực hiện dự án là ngày 22/3/2021.