(BĐT) - Tổng cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn Cục Thuế TP. Hà Nội về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) nộp thay cho nhà thầu nước ngoài đối với Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật điện lực dầu khí Việt Nam. 

Theo đó, công ty này được kê khai, khấu trừ thuế GTGT nộp thay cho nhà thầu nước ngoài vì đáp ứng các điều kiện về khấu trừ thuế GTGT theo quy định.

Trước đó, Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật điện lực dầu khí Việt Nam bị truy thu thuế nộp thay cho nhà thầu nước ngoài (từ thực hiện Hợp đồng bảo trì dài hạn các Nhà máy Điện Cà Mau 1, Cà Mau 2, Nhơn Trạch 2 ký giữa Công ty với Liên danh nhà thầu Siemens Akitiengesellschaft - trụ sở tại Đức - và Siemens Việt Nam). Tuy nhiên, Tổng cục Thuế cho rằng, Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật điện lực dầu khí Việt Nam đã thực hiện hạch toán sổ sách kế toán rõ ràng và đáp ứng các điều kiện về khấu trừ thuế GTGT theo quy định. Vì vậy, Công ty được kê khai, khấu trừ thuế GTGT nộp thay cho nhà thầu nước ngoài Siemens.