(BĐT) - Hôm nay (28/12), Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương tháng 12/2016 diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
Hội nghị sẽ đánh giá, phân tích tổng thể những kết quả kinh tế - xã hội (KT - XH) đã đạt được trong năm 2016; triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH năm 2017. Ảnh: Tường Lâm

Hội nghị sẽ đánh giá, phân tích tổng thể những kết quả kinh tế - xã hội (KT - XH) đã đạt được trong năm 2016; triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH năm 2017. Ảnh: Tường Lâm

Hội nghị sẽ đánh giá, phân tích tổng thể những kết quả kinh tế - xã hội (KT - XH) đã đạt được trong năm 2016; triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH năm 2017.

Theo chương trình, 7 nội dung quan trọng sẽ được Chính phủ nghe báo cáo và tập trung thảo luận. Trong đó, đáng chú ý là Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; dự thảo Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển KT- XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia giai đoạn 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020; dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020…